Skip to main content
All Posts By

Palmy Clinic

Review

จมูกที่สวยไม่ใช่จมูกที่โด่งสูงจนหลอกตา แต่คือจมูกที่เข้ากับโครงหน้าของเรา

จมูกที่สวยไม่ใช่จมูกที่โด่งสูงจนหลอกตา แต่คือจมูกที่เข้ากับโครงหน้าของเรานะคะ #ขอบคุณรีวิวจากผู้ใช้บริการจริงค่ะ🙏🙏
Palmy Clinic
May 8, 2019